Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza prodeje a devastace zámku v letech 1998 až 2009 - 4.část

8. 11. 2009
35 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Od: Jiří Schierl [jiri.schierl@post.cz]
Komu: Miloš Hladký
Datum:
 
Dne 27. srpna 2005 bylo zjištěno po upozornění návštěvníků zámku, že chybí část dřevěného trámového malovaného záklopového stropu v patře jižního křídla Dolního zámku. Při obhlídce stále nezajištěného a volně přístupného objektu Dolního zámku bylo mimo jiné zjištěno částečné poškození stropu vytrháním prken záklopu s odřezáním jejich částí, které obsahovaly malbu s erbovními motivy (části sasko-lauenburského erbu). Dne 1. září byla o tomto uvědoměna Policie ČR, obvodní oddělení v Toužimi, podání trestního oznámení na neznámého pachatele bylo odmítnuto s poukazen na nemožnost doložení vlastnického práva k poškozené a zcizené památce. S ohleden na akutní hrozbu poškození a zcizení zbývajících atraktivních částí stropu bylo 17. září 2005 ve 13.30 hod. vyjmuto dosud nepoškozené a nezcizené prkno záklopu s erbovním motivem ze zadní místnosti s malovanými stropy, a toto společně s jedním z odřezků poškozeného prkna záklopu přeneseno do objektu bývalé radnice čp. 35 v Toužimi na nám. Jiřího z Poděbrad, kde bylo uloženo a zajištěno v uzamčené místnosti dvorního křídla objektu. K tomu byla provedena fotodokumentace.
Na základě dotazu o možnosti zařazení zcizených částí stropů do seznamu kradených památek u Prezidia PČR, byla věc postoupena k prošetření expozituře Kriminální služby na obvodnímu oddělení Policie ČR v Toužimi, dne 23. září 2005 proběhlo ústní jednání s prac. KS PČR v Toužimi.
S pozdravem
Jiří Schierl
 
36 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Doporučený dopis odeslaný 2.11.2005
 
Jiří Schierl
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
 
VĚC: Vyjádření na otázku Toužimský Zámek
Reaguji na váš dopis který jste posílal pani Zoje Konininove do Moskvy ohledne Toužimskeho zámku. Musím vám sdělit, že žádny zámek nevlastníme ani jsme ho nekupovali. Tento krok nikdy nebyl schválen ani jsme o tom neuvazovali. Naše firma nemá prostředky na pořízeni nemovitosti, takže takovou možnost jako kope zámku mužů zcela vyloučit. Myslím si, že se jedna o podvod. Měli byste zkoumat kdo za tímto nákupem stoji, nahlédnout do katastru nemovitosti, prozkoumat kupní smlovu. Taky vám doporučuji podat trestní oznámeni protože si myslím, ze se jedna o podvod a zneužiti osobních údajů. Chci vás upozorni na fakt, ze bývali jednatel naší společnosti pan Egler byl v roce 2002 odsouzen na tri roky za machinace s nemovitosti, takže s velkou pravděpodobnosti předpokládám že v tom má prsty právě on. Jinak ještě jednou opakuji, ze žádny zámek jsme nekupovali.
 
V případe jakýchkoliv otázek můžete mne kontaktovat na tuto adresu v Praze, telefonicky na číslo 737 906 312 (pouze ve večerních hodinách nebo o víkendech) nebo e-mailove na adresu german_k@volny.cz
¨
Přeji vám hodně úspěchu v tito záležitosti.
 
S pozdravem German Koninin
Společník firmy Business Rabbi s.r.o.
[vlastnoruční podpis]
 
37 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
E-mail z 4.11.2005
 
 
Vážený pane Koninine,
velice Vám děkuji za odpověď na můj dopis a výzvu.
Kontakt na Vaši firmu i její majitele shání nejrůznější instituce již více než dva roky.
Zámek v Toužimi je nejstarší a nejcenější stavební památka města, je dokonce starší něž samo město. Na místě dnešního zámku stával asi od roku 1200 klášter, který se za husitů v roce 1429 stal středověkým hradem, pak zámkem. Město u hradu bylo založeno v roce 1469. Zámek byl kdysi velmi rozsáhlý, do dnešní doby z něho zůstaly jen čtyři budovy - Horní a Dolní zámek (ty jsou nyní v majetku Vaší firmy), zámecký pivovar a poplužní dvůr. Od 19. století zámek spíše chátral, ještě v roce 1960 zde normálně bydleli lidé a fungovaly různé instituce (knihovna, hudební škola, fotozávod), stát jej v letech 1972-89 pomalu opravoval, ale největší devastaci zažil právě v posledních 15 letech, kdy se nejcenější části, tj. Dolní a Horní zámek byly vystěhovány a změnily ve zříceniny. Zatím je ještě šance obě stavby zachránit, ale dlouho již nevydrží. Je třeba co nejrychleji jednat!
Celý areál včetně obou staveb zámků je tzv. kulturní památkou, chráněnou státem podle zákona č. 20/1987 Sb.
Oba zámky, Horní a Dolní, vlastnila až do roku 22.12.1998 naše obec město Toužim. Tehdy jej podvodným způsobem nechal starosta města převést na pana Richarda Sirotka (tento převod je z hlediska zákonů protiprávní a tedy vlastně neplatný, ale nikdo jej zatím soudně nezpochybnil), který slíbil, že zámek zachrání a opraví, přemění ho na konferenční centrum. Nic však neudělal a zámek, který byl již hodně zpustlý, dále chátral. V roce 2002 byl zámek panem Sirotkem, zřejmě opět podvodně, prostřednictvím nějaké paní Natalie Danilova 25. 7. 2002 převeden na Vaši firmu Business Rabbi. s. r. o. Tak to bylo také zapsáno v katastru nemovitostí a od té doby jste považováni za právoplatné majitele objektu.
Stavba zámku vlastně od poloviny 90. let chátrá, neprovádí se žádná údržba a od roku 2002 se stal celý objekt volně přístupný každému, nikdo se o něj nestaral. Děti zde způsobili požár, vandalové a zloději zde zcela volně řádí, rozkadli vše, co bylo nějak cenné. Dokonce rozkradli měděný plech na střeše a teď do něj zatéká, do pár let se stavba rozpadne a zřítí, což už se na několika místech stalo. V podstatě se za poslednách deset let celá památka změnila ve zříceninu a její oprava bude velmi nákladná. Orgány státní památkové péče měly snahu řešit zoufalý stav památky, ale od roku 2002 nebylo s kým jednat, neboť se nepodařilo Vaši firmu kontaktovat. Tak vlastně nebylo možné učinit žádná opatření k zajištění památky a její ochraně. Také policie, která vypátrala zloděje, pokud nebude mít poškozeného, který by vyčíslil škody a požadoval potrestání pachatelů, nemůže nic dělat, ani vyhnat vandaly ze zámku! Také obec má zájem zámek nějak zajistit, protože do něho lezou volně děti a hrozí, že se na ně může část stavby zřítit, vstup do zámku je skutečně životu nebezpečný! Pokud by se zde něco stalo, byl by za to odpovědný majitel zámku.
Protože stav památky je na samé hranici existence a údajně nebylo po celou dobu možno kontaktovat nikoho z Vaší firmy, rozhodly se orgány státní památkové péče (tj. oddělení památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary) řešit celou věc prohlášením konkurzu na Vaši firmu, aby se pak objekt zámku dostal do vlastnictví někoho jiného s nímž bude možno pak dál jednat o jeho záchraně. O totéž se chce pokusit obec, neboť jí údajně dlužíte daň z nemovitosti.
 
Protože patřím mezi ty, kterým osud zámku v Toužimi není lhostejný, velmi vítám Váš vstřícný postoj k věci.
S ohleden na informace, které jste mi poslal si myslím, že Vám a Vaší firmě vlastnictví zámku (i když jste jej vlastně nekoupili, ale přesto jste jeho zákonnými vlastníky, neboť jej máte na firmu zapsán v katastru) asi bude spíše přítěží a tak se jej rádi zbavíte.
Pokud si mohu dovolit, rád bych Vám poradil a navrhl možná řešení, která sledují prospěch zámku jako památky. Byl bych velice nerad, kdyby se úplně zřítil a byl zcela zničen. Nyní jde o čas a je třeba z hlediska památky najít dobré a rychlé řešení celé složité věci:
 
1. bezúplatný převod zámku na obec.
Obec (město Toužim) bylo majitelem objektu před rokem 1998. Pokud by zámek získalo zpět do svého vlastnictví, mohlo by věc uvést do právního pořádku (zrušit neplatný převod na pana Sirotka a tím i ostataní neplatné převody). V tomto případě předpokládáme spolupráci města a připravovaného občanského sdružení nebo převod zámku na stát. Obec sama nemá dosatek peněz záchranu a úplnou opravu.
 
2. bezúplatný převod zámku na stát (převedení objektu do správy Národního památkového ústavu. územní praoviště v Plzni).
Stát měl již v minulosti zájem získat pomátku do svého vlastnictví a rekonstruovat ji, ale tehdejší majitel, obec, dala přednost soukromému vlastníkovi (to byla velká chyba!). Kdyby se tak stalo, dnes by byl zámek opravený a byl by centrem turistického ruchu, tak jak se to podařilo v sousedním Bečově nad Teplou.
Stát, pokud by objekt převzal, bude mít dosatek sil jej ještě zachránit, alespoň zčásti, a vhodným způsobem využít pro veřejnost.
 
3. bezúplatný převod na občanské sdružení.
V současné době se v Toužimi připravuje založení neziskové organizace, občanského sdružení, které se chce zapojit do záchrany zámku, ať již bude nebo nebude toto sdružení majitelem zámku. Jde vlastně o spolek občanů (takových je zde řada, např. Občanské sdružení kostel Kozlov zachraňuje kostel v sousedním Kozlově). Spolek jako nezisková organizace má řadu možností, jak získat státní i nestátní dotace, které by bylo možné využít při záchraně zámku. Cílem spolku je záchrana a kulturní využití zámku jako památky pro nejširší veřejnost.
 
V každém případě je třeba důrazně připomenout fakt, že první převod z města Toužim na pana Sirotka je vlastně neplatný (starosta hrubě porušil zákon o obcích) a proto i další převody jsou podle stávajících platných zákonů neplatné a dostávají vlastníky do nejisté situace, neboť v budoucnu může být neplatnost smluv a převodů kdykoliv ze strany obce napadena, pokud o tom samospráva obce někdy rozhodne.
 
Kromě toho bych Vám byl velmi vděčný, kdyby jste se spojil s Policií ČR, obvodní oddělení v Toužimi, a projednal s policisty možná řešení zákazu vstupu do zámku, aby jej vandalové a zloději dál neničili.
Také zloději by si zasloužili potrestat!
Věc by se také dala řešit pověřením někoho, kdo by se o objekt mohl přímo na místě do vyřešení celé věci starat a v součinnosti se státními orgány učinit opatření k zabezpečení památky. Zde bych viděl prostor právě pro to občanské sdružení, případně pro obec.
 
S pozdravem
 
Jiří Schierl
muj e-mail: jiri.schierl@post.cz
 
P.S.
V příloze posílám několik obrázků zámku, tak jak dnes vypadá.
 
38 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
E-mail z 4.11.2005
Od: Jiří Nedvídek [mailto:j.nedvidek@volny.cz]
Datum: pátek 4. listopadu 2005 - 14:38
Komu: Hladký Miloš [m.hladky@mmkv.cz]
 
 
Oddělení památkové péče
Magistrát II, U Spořitelny 2
Miloš Hladký, DiS.
e-mail: m.hladky@mmkv.cz
 
 
Vážený pane,
zasílám Vám zprávu o situaci kolem objektů Horního a Dolního zámku, které jsou součástí nemovité kulturní památky areál zámku v Toužimi (r. č. 1093).
 
V poslední době zde došlo k závažným poškozením objektů, které jsou dnes zcela nezajištěné a volně přístupné jak dětem, kterým zde hrozí smrtelné nebezpečí, tak také četným vandalům a zlodějům, kterým navíc nahrává skutečnost, že majitel o objekt nejeví zájem. Kromě zcizování měděné krytiny z části střechy východního křídla Dolního zámku, které neustalo ani po dopadení dvou pachatelů, došlo také k poškození zcizení částí cenného dřevěného trámového záklopového stropu, který je situován v patře jižního křídla Dolního zámku. Po upozornění, které jsem získal 27. srpna t. r. jsem na místě zjistil, že patrně během léta došlo k vytrhání části záklopů a k odřezání jejich částí s motivy sasko-lauenburského erbu. Tyto byly zcizeny. Hlášení na místním odd. Policie ČR nebylo úspěšné (z důvodu, že nejsem majitel a poškozený), přesto se alespoň podařilo ukradené věci zařadit do databáze kradených kulturních památek.
Vzhledem k dané situaci a z důvodu akutního nebezpečí poškození a zcizení posledního, dosud nezcizeného zbývajícího prkna záklopu s erbovním motivem toto vyjmul a přenesl do bezpečí. V současné době je tento předmět zajištěn v prostorách bývalé radnice čp. 35 v Toužimi. Po dohodě s Infocentrem Toužim by bylo možné jej uložit v místnosti infocentra jako exponát (do doby, než se podaří vyřešit otázku zajištění zámku a majetkové poměry).
Vadnalství na objektech také urychlilo práci zubu času a vlivu povětrnosti. Během krátké doby se zde zřítilo několik zdí a kleneb, na Horním zámku (hradu) se zhroutil krov. Chybějící krytinou na Dolním zámku zatéká do východního křídla, který patřil v rámci areálu k nejzachovalejším stavbám. Objekty jsou na pokraji své fyzické existence!
 
S ohledem na danou realitu bych doporučoval zajištění dalších cenných uměleckořemeslných prvků, které se dosud neztratily, nejlépe jejich přenesením a dočasným uložením do nějakého depozitáře (zde bych preferoval možnosti v místě, připravujeme zde v rámci infocentra vznik expozice městského muzea a lapidária). I ony jsou vážně ohroženy zcizením!
S ohledem na aktuální situaci, kdy se konečně podařilo kontaktovat (dne 6.10.2005 jsem zaslal pohlednici a dopopručený dopis s výzvou na adresu majitelů firmy uvedenou v obchodním rejstříku, odpověď došla 3.11.2005) současného majitele objektů, bude možná takové opatření zbytečné.
 
Vzhledem k nové situaci jsem vyzval spoluvlastníka firmy pana Germana Koninina k řešení majetkové otázky toužimského zámku (přestože se zatím firma k vlastnictví nehlásí a popírá jej, podle katastru je však v majetku jeho firmy Business Rabbi, s. r. o.).
 
Navrhl jsem mu tři možnosti řešení, a to bezúplatný převod:
a) na město Toužim,
b) na stát (do správy plzeňského prac. NPÚ);
c) na místní občanské sdružení (které je nyní ve stadiu vzniku).
Současně jsem ho upozornil na právní nejistotu vlastnictví, kterou způsobil právně neplatný převod z obce na pana Sirotka v roce 1998 (který však zatím nikdo nenapadl - zatím neby politická vůle místní samosprávy). Obec by měla své pochybení napravit a uvést věc do právně čistého stavu, což by v případě, že objekt nyní získá zpět nemělo být nijak obtížné.
Pokud své tvrzení Konininovi myslí vážně a jen "nemlží", pokud skutečně nemájí zájem objekt vlastnit a využít nastalé příležitosti "trhnou" na něm nějaký peníz, mělo by vyřešení vlastnictví zámku proběhnout rychle a hladce. K tomu by mohla přispět i hrozba pokut a vymáhání dlužných částek ze strany státních orgánů (pokuty) a obce (daň z nemovitosti).
 
 
S pozdravem
Jiří Schierl
 
 
Kontakt na oba spolumajitele (jde patrně o syna a matku) firmy Business Rabbi. s. r. o. v ČR:
German Koninin
Zoja Koninina
Bernolákova 4
142 00 Praha 4
mobil. 737 906 312
e.mail: german_k@volny.cz
 
adresa trvalého pobytu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Moskva
Ruská Federace
 
39 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
E-mail
 
Od: Hladký Miloš
Komu: Jiří Nedvídek
Datum: pondělí 28. listopadu 2005 - 08:37
Předmět: RE
 
Od: Jiří Nedvídek <j.nedvidek@volny.cz>
Komu: jiri.schierl@post.cz
Datum: sobota 3. prosince 2005 - 14:42:43
Předmět: Dops Zámek
 
Dobrý den, pane Schierl,
reaguji na Váš apel až nyní po schůzce svolané na pátek 25.11.2005. Na tomto jednání byli přítomni jak zástupci památkové péče ( NPÚ, Kraj, Magistrát), tak zástupci města Toužim, zástupci policie a zástupci společnosti Bussines rabbi s.r.o.. Ačkoli jsme všichni čekali od tohoto jednání posun kupředu, spoluvlastník společnosti se vzdává vlastnictví Zámku v Toužimi, což dokladoval upozorněním na obchodní rejstřík, zároveň jsme byli ujištěni, že pan German Koninin podá žalobu na neznámého pachatele pro zneužití osobních údajů.
Co se týká řízení samotného, bude pokračovat s jednatelem společnosti paní Olgou Ovčar. Zároveň správní říení do konce roku zahájí i stavební úřad v Toužimi.
Bohužel co se týká deponování, dotací a dalších kroků - tyto kroky musejí proběhnout s vlastníkem a až po nařízení zabezpečovacích prací, které uloží stavební úřad nebo Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče.
Co se týče sejmutí malovaných stropů - v tomto bude také problém, v případě, že se podaří stropy sejmout, nastane problém s jejich uložením - místo pro uložení musí být suché, větrané a dále by měly být stropy restaurátorsky zajištěné (polychromie, dřevo, zaměření, fotodokumentace...)
 
Základním problémem bude do budoucna zajištění nového majitele. V případě, že nebude nalezen nový majitel, bude Zámek v Toužimi pravděpodobně odsouzen k zániku.......
 
Po jednání dne 25.11.2005 Vás mohu ujistit, že se pokusíme naše řízení vést co nejrychleji aby nedocházelo k dalším prodlevám
 
S pozdravem
Miloš Hladký, DiS.
 
 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo