Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza prodeje a devastace zámku v letech 1998 až 2009 - 3. část

9. 11. 2009
30 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Toužimský zámek koupili před nedávnem Rusové


n IVANA KALINOVÁ
 
Toužim - Ačkoliv se jedná o kulturní památku, zámek Toužim koupili Rusové. O této transakci se zdejší radní dozvěděli vlastně náhodou, protože český vlastník starostu obce o prodeji vůbec neinformoval.
Podnikatel Sirotek koupil zámek od obce Toužim přibližně před šesti lety za cenu, ke které se tehdejší vedení obce odmítlo vyjádřit. Současný starosta Antonín Vrána ovšem potvrdil, že daň z převodu nemovitosti hradila obec.
Ačkoliv podnikatel Sirotek měl se zámkem smělé plány, před nedávnem jej prodal. Novým vlastníkem se stala firma Business Rabbi, jejímiž vlastníky jsou Zoia Koninina a German Koninin z Moskvy a Olga Ovčar z Hradce Králové. Podle obchodního rejstříku vlastní tuto společnost s ručením omezeným se základním jměním dvou set tisíc korun od prosince roku 2001. Sídlo má tato firma v Praze a jako předmět podnikání uvádí pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem.
"Po nástupu do funkce jsem se pídil tom, co se zámkem vlastně je. Přišli jsme ovšem na to, že už má nového vlastníka, který již má tuto nemovitost zapsanou v katastru. Nás ovšem nikdo nevyrozuměl," uvedl toužimský starosta Antonín Vrána. Prodej potvrdil tajemník obecního úřadu Jan Šimonovský. "Snažili jsme se podnikatele Sirotka vyrozumět o možnosti dotací na obnovu zámku pro příští rok ovšem doporučený dopis, který jsme mu zaslali, se vrátil zpět," uvedl tajemník.
Toužimská radnice nyní zvažuje, jak se k prodeji postaví a hlavně jak nového majitele zkontaktuje. Sirotek totiž měl o zamýšleném prodeji informovat jak místní obecní úřad, tak odbor památkové péče okresního úřadu. Toužimský zámek je kulturní památkou a stát na ni má přednostní právo. Proto se i proti prvnímu prodeji tohoto cenného kulturního dědictví zvedla v Toužimi vlna nevole. Navíc jej doprovázela řada nesrovnalostí, mluvilo se o "symbolické prodejní ceně" a vlivných známostech. O prodej se také velmi zasazoval například tehdejší senátor za ČSSD Jiří Vyvadil. Odbor kultury okresního úřadu se k dotazu, zda původní vlastník dodržel literu zákona a památkáře o prodeji informoval, vyjádří v příštích dnech.
[Karlovarské noviny, středa 11. prosince 2002, str. 15 ]


 
31 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Zámek v Toužimi - nový vlastník objektu
 
 
Ú p l n ý   v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
oddíl C. , vložka 73058
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.
 
Den zápisu:                                30.11.1999             
Obchodní firma:                                ALMAGEVAR, s.r.o.                      
                                Zapsáno: 30.11.1999 Vymazáno: 03.12.2001             
                                Business rabbi, s.r.o.                      
                                Zapsáno: 03.12.2001             
Sídlo:                                Praha 5, Pod Kavalírkou 231/42                                
                                Zapsáno: 30.11.1999             
Identifikační číslo:                                26132770               
                                Zapsáno: 30.11.1999             
Právní forma:                                Společnost s ručením omezeným            
Předmět podnikání:
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem
Zapsáno: 30.11.1999
Statutární orgán :
jednatel:                                ing. Robert Egler , r.č. XXXXXXXXXXXXX  
                              XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                
                                den zániku funkce: 20.08.2001                                
                                Zapsáno: 30.11.1999 Vymazáno: 03.12.2001             
jednatel:                                Olga Ovčar , dat. nar. XXXXXXXXX   
                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
                                den vzniku funkce: 20.08.2001                                
                                Zapsáno: 03.12.2001             
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají a podepisují se jedantel či jednatelé a to každý samostatně a v plném rozsahu.
Zapsáno: 30.11.1999
Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:
                                Ivan Makarov, dat. nar. XXXXXXXXXXX             
                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Stát: Ruská federace                
Vklad: 50000,- Kč                                Splaceno: 100 %  
                                Zapsáno: 30.11.1999 Vymazáno: 03.12.2001             
                                Oleg Makarov, dat. nar. XXXXXXXXXXXX     
                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Stát: Ruská federace                
Vklad: 50000,- Kč                                Splaceno: 100 %  
                                Zapsáno: 30.11.1999 Vymazáno: 03.12.2001             
                                Zoia Koninina, dat. nar. XXXXXXXXXXXXXX      
                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX75, Stát: Ruská federace    
Vklad: 100000,- Kč                                Splaceno: 100 %  
                                Zapsáno: 03.12.2001             
                                German Koninin, dat. nar. XXXXXXXXXXXX            
                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Stát: Ruská federace    
Vklad: 100000,- Kč                                Splaceno: 100 %  
                                Zapsáno: 03.12.2001             
Základní kapitál:                                100000,- Kč          
                                Zapsáno: 30.11.1999 Vymazáno: 03.12.2001             
                                200000,- Kč          
                                Zapsáno: 03.12.2001             
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz/>).
Dne: 11.12.2002 15:36:32
Údaje platné ke dni 10.12.2002
______________________________________________________________________________________________________
Spisová značka:                                C. 73058 vedená u rejstříkového soudu v Praze
 
32 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
d. č. 2003-01 (podatelnou)


Finanční úřad v Toužimi
Sídliště 427
364 01 Toužim
V Toužimi dne 15. ledna 2003
Věc: Žádost o poskytnutí informace
V červenci roku 1999 mělo probíhat šetření FÚ, které se zřejmě týkalo daně z převodu nemovitosti mezi městem Toužim a p. Richardem Sirotkem na základě kupní smlouvy ze dne 22. prosince 1998 s vkladem práva provedeným rozhodnutím Katastrálního úřadu v Karlových Varech č. j. 113V11-6228/98 ze dne 23. 3. 1999, konkrétně objektů čp. 1 (dolní zámek), čp. 3 (horní zámek) a stavebních parcel č. 1, č. 2 a č. 3 a pozemkové parcely č. 8 a 251/2 v k. ú. Toužim.
Žádám Vás tímto jako člen zastupitelstva města Toužim o poskytnutí informace:
a) zda ve výše uvedené věci skutečně proběhlo nějaké šetření FÚ v Toužimi,
b) pokud takové šetření proběhlo, tak s jakým výsledkem - tj. zda došlo ke změně výše daně, a pokud ano, pak v jaké výši byl tento doplatek vyměřen a kdy byl městem Toužim uhrazen.
 
Předem děkuji za vyřízení.
Jiří Schierl, člen zastupitelstva města Toužim
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
[Odpověď došla - člen zastupitelstva obce není statutární orgán obce, nelze tedy sdělit požadované informace!


33 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Informace z katastrálního úřadu:
Kupní smlouva
sepsaná v Praze dne 25. 7. 2002
mezi
prodávajícím, Richard Sirotek
a
kupujícím, firmou Business rabbi, s. r. o.
zastoupenou Natalyií Danilova (s plnou mocí z 12. 12. 2001)
kterou se převádí nemovitost, která je bez závazků a břemen, za sjednanou cenu ve výši 100.000,- Kč.
 
34 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 
Na vědomí: 
doporučeně 6.10.2005:      
                        Business rabbi, s.r.o.,
Pod Kavalírkou 231/42 
150 00 Praha 5
doporučeně 6.10.2005:
                        Business rabbi, s.r.o.,
k rukám Vážené paní
Olgy Ovčar      
XXXXXXXXXXXXXXX   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
doporučeně 6.10.2005 + dopisnice 10.9.2005:
Господиница и Господин
Зоя и Сергей Конинина

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRUSKÁ FEDERACE

 
 
Тоужим, 22.9.2005
 
 
Уважáемые,
у нас один вопрос, потому ли у вас в сóбственности фирма Бусинес рабби, с. р. о., и тоже объект кремлья или замка в городе Тоужим в Чешской республике? Покá да, вам надо знать, что:
- вори укрáли вам на зáмке медною крышу и рéдкие расписнóе потолóкы!
- oбрýшилис болшое шасти постройки замков (обие)!
- дети и молодёжь здес свободно xодит и зажигают огoнь на чердáке в замке! Здес уже тоже был пожар!
Ущерб здес очен болшой - миллионы крон!
 
Пожалуйста, откликнутес, как можно быстее вступите в контáкт на
 
- Государственую оxрану памятников старины:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památek a cestovního ruchu, oddělení památkové péče, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, Dvory, Česká republika
tel. +420 353 502 279, e-mail: jaroslava.pokludova@kr-karlovarsky.cz;
Magistrát města Karlovy Vary, odbor lázeňství, kultury a památkové péče, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika
 fax: +420 353 118 327, e-mail: olkp@mmkv.cz
 
- Cтрoительное учреждение:
Stavební úřad Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim, Česká republika, tel. +420 353 300 710.
 
- Городское учреждение Тоужим:
Městský úřad Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim, Česká republika, tel. +420 353 300 711.
 
- u тожe на Полицейское отделéние ПЧР:
Policie České republiky, obvodní oddělení Toužim, Plzeňská 387, 364 01 Toužim, Česká republika +420 353 312 215. 
 
С привéтом
 
Комиссия Совета города Тоужим
для културы, памятников и путешественново движéния.