Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak dál se zámkem - facilitace 20.5.2015

18. 5. 2015

facilitace_zamek.jpgPo dlouhé době se opět někdo začal zajímat o osud toužimského zámku. Fond dalšího vzdělávání ve spolupráci s Infocentrem Toužim připravil na středu 20. května 2015 od 17 hodin facilitaci na téma ZÁMEK TOUŽIM - Chcete ve městě strašidelný zámek? Co s tím? Kam dál?

Veřejná debata nad dalším osudem toužimského zámku se konala v sále toužimského infocentra za účasti toužimské veřejnosti i odborníků z řad architektů či sociálních antropologů. Debaty se zúčastnily více než tři desítky převážně toužimských občanů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci mladší generace.  Přítomní se rozdělili do čtyř skupin s facilitátory pod vedením Mgr. Mikuláše Tichého z Fondu dalšího vzdělávání. Do debaty se zapojili i přítomní odborníci z řad architektů či sociálních antropologů.

Cílem facilitace bylo aktivizovat místní komunitu a nastartovat místní aktivity a spolupráci k záchraně a budoucímu využití této největší a nejcenější toužimské stavební památky, s maximálním využitím potenciálu jak památky, tak místní komunity - veřejné správy, občanů, spolků či podnikatelů. To se z větší části podařilo, z debaty vzešla řada zajímavých nápadů a námětů, realizace řady z nich je poměrně relativně nenáročná a tedy i reálná, avšak neobejde se bez pochopení a podpory vlastníka objektu, tedy samosprávy města.

Na tuto akci bude navazovat další setkání, které by se mohlo uskutečnit během června již přímo na nádvoří zámku.   

 

Co je to   f a c i l i t a c e ?

Facilitace je technika, která umožní dovést skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky.

Facilitátor je odborník na vedení procesu dorozumívání se, který zaměřuje energii účastníků na dané téma a volí metody jednání dle aktuální situace, vždy však tak, aby umožnil každému aktivně se zúčastnit a vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře. Zodpovídá za proces dorozumívání, nikoliv za výsledky řešení.

Nabízíme facilitaci jakýchkoli jednání, skupinových porad a složitých diskusí a kulatých stolů, které probíhají ve vašem okolí, a to v těchto oblastech: odhalení problémů, analýzu problémů, řešení problémů, přijímání rozhodnutí, sestavení plánů, stanovení cílů, výměnu informací, zvýšení produktivity a efektivnosti skupiny, zlepšení komunikace ve skupině, zvýšení pocitu zodpovědnosti za realizaci rozhodnutí, zvýšení pocitu sounáležitosti se skupinou, vyřešení konfliktů ve skupině.

 

Náhledy fotografií ze složky Akce a události